skip to Main Content
VI ER HER FOR DIG!

Kompagniet er en dagbehandling, som igennem mere end 9 år har stået for målrettet, at hjælpe mennesker til en bedre og stoffri tilværelse. Vores langvarige engagement og unikke evne til at møde mennesket, skaber ideel grobund for personlig vækst. Vi skræddersyer vores forløb, så hvad enten målet er stoffrihed, sanering af sidemisbrug eller hjælp til mestringsstrategier ved psykisk sårbarhed, vil Kompagniet matche brugerens behov.

PÅRØRENDE BEHANDLING
PSYKIATER
PRISER
MEDICIN
HVEM ER VI?
Martine Steensen

Daglig leder

Email: ms@kompagniet.nu
Mobil: +45 20 62 36 72

Martine har arbejdet med alkohol/stofmisbrug siden 2001
i offentlig og privat regi og både som behandler/behandingsleder. Har desuden afholdt pårørende-
kurser, siddet i styregruppe i forhold til implementering af motivationsbehandling i 3 arresthuse. Underviser i ANT kurser (generhverv af kørekort efter sprit/narko-kørsel).

Uddannelse
DAC
ID-psykoterapeut
ID-lifecoach
Frustration skal ledes
Filosofisk terapi
1-4 semester af Master of Business Coaching

Kurser
CENAPS – ATP, MAPT, RPT, PSGT, DMC
MI, motivation interwiev
Graig Nakken: Afhængighed
Screening og udredning af dobbeltbelastning på Ringgaarden

Det personlige lederskab, Region Sjælland

Grunduddannelse i Ledelse fra Center for Offentlig
kompetenceudvikling (COK)

Jack Kure Købke

Behandlingsansvarlig

Email: jk@kompagniet.nu
Mobil: +45 29 64 80 84

Jack har arbejdet med behandling af stofmisbrugere siden 2001. Jack har stor viden inden for afhængighedens biologiske, psykologiske og sociale faktorer, samt inden for ledelse, udvikling og implementering af nye tiltag. Jack har stor erfaring i arbejdet med antisociale og kriminelle stofmisbrugere.

Uddannelse
Diplomuddannelse i Ledelse
Merkonom i Ledelse
Nlp – Psykoterapeut
Coach
Frustration skal ledes
Filosofisk terapi
Master of Business Coaching

Kurser
CENAPS – ATP, MAPT, RPT, PSGT
Familiekursus på Veritas Villa New York
Rutgers university of addiction
Florida School of addiction
UKSAD i England
Master Class

Berit Andersen

Psykoterapeut

Email: ba@kompagniet.nu
Mobil: +45 25 64 94 91

Berit har arbejdet med behandling af stofmisbrugere siden 2009. Hun har stor erfaring indenfor arbejdet med antisociale og kriminelle stofmisbrugere. Berit har ligeledes stor erfaring i behandling af diverse barndomstraumer.

Uddannelse
Oplevelsesorienteret psykoterapeut
1. Modul af Social Diplomuddannelse indenfor misbrugsbehandling
Filosofisk terapi
DAT (Dialektisk adfærds terapi)
3 og 4 semester af Master of Business Coaching

Kurser
Certificeret NADA – akupunktør
CENAPS: MAPT, ATP, PSGT.
CRF Koncept ”Ro på”

Randi Joensen

Specialkonsulent
og skolelærer

Tlf: +45 43 52 82 95

Randi har arbejdet i folkeskoleregi siden 1994. Hun har stor erfaring med individuelt tilrettelagt undervisning af børn og unge med særlige behov.
Randi har arbejdet i Kompagniet siden 2014 og har derfor tilegnet sig en god basis forståelse, for behandling af unge mennesker med misbrug.

Uddannelse
Lærer
Filosofisk terapi

Kurser
Efteruddannelse i dansk som andetsprog – sprogligt modul, samt kulturelt samfundsmæssigt modul
Diverse kurser omkring børn og unge med særlige behov
NADA (akupunktur kursus) 

Michael Raunsbæk

Psykoterapeut og specialkonsulent

Email: mr@kompagniet.nu
Mobil: +45 22 57 38 27

Michael har arbejdet med behandling af stofmisbrugere i 15 år. Han har en bred erfaring inden for både døgn- og dagbehandling samt behandling inden for kommunal regi. Michael har igennem sin karriere specialiseret sig i gruppe- og individuel terapi og undervist i tidlig opsporende samtaler for frontpersonale i kommunal regi.

Uddannelse
Oplevelsesorienteret psykoterapeut
Familieorienteret alkohol behandler
Filosofisk terapi
3 semester af Master of Business Coaching

Kurser
CENAPS – ATP, DMC, PSGT, CRFA, RPT
Craig Nakken kurser
Dobbeltfokuseret alkoholbehandling ved Ringgården
UKSAD i England
Master Class

Kenneth Hamann
Psykoterapeut og specialkonsulent

Email: kh@kompagniet.nu
Mobil: +45 43 52 82 95

Kenneth er uddannet Cand.Scient.Soc. fra Roskilde Universitet samt eksamineret Psykoterapeut MPF fra Københavns Gestalt Institut. Han har arbejdet med behandling af afhængighed og stofmisbrug og været tilknyttet Kompagniet siden marts 2019. Han er endvidere tilknyttet Alkoholrådgivningen som alkoholbehandler. Kenneth har også i en årrække været tilknyttet Mandecentret på Christianshavn, hvor han har ydet akut psykologisk krisehjælp til mænd i forbindelse med skilsmisse eller parbrud. Og så har han en årtier lang karriere fra reklamebrancen bag sig.
Uddannelse
Cand.Scient.Soc. fra Roskilde Universitet
Gestalt Psykoterapeut fra Københavns Gestalt Institut
Certificeret Stressbehandler
Kurser
Psykoterapi og tilknytning

Traumer og deres opløsning
Skam – medfødt og tillært

Ali Abbas

Specialkonsulent og socialrådgiver

Email: aa@kompagniet.nu
Mobil: +45 43 52 82 95

Ali har arbejdet arbejdet i Kompagniet siden 2015 med:

– Indskrivnings-, ad.hoc- og motiverende samtaler

– Administrative opgaver

– Rådgivning og vejledning

– Støtte/kontaktperson

– Bofællesskab

Ali har tilegnet sig en god basisforståelse, for behandling af mennesker med misbrug.

Uddannelse

Socialrådgiveruddannelsen

stud.cand.soc (socialt arbejde)

Rehana Ahmed

Socialrådgiver 

Tlf.: +45 43 52 82 95/ +45 53 54 31 11
 
Rehana er uddannet socialrådgiver i 2010 og har sidenhen arbejdet som boligsocial projektmedarbejder for Tingbjergs helhedsplan i over 7 år, hvor hun har rådgivet udsatte voksne og unge med forskellige problemstillinger. Rehana har efterfølgende arbejdet som projektmedarbejder/ nødhjælpsarbejder i et par måneder i Kenya, hvorefter hun landede i Kompagniet i 2018.
 
Uddannelse:
Socialrådgiver uddannelsen.
Filosofisk terapi
 
Kursus:
Master Class
Ane Sidenius

Psykoterapeut og Specialkonsulent

Email: as@kompagniet.nu
Mobil: +45 28 29 18 18

Ane har arbejdet med behandling af misbrugere siden 1999.

Hun har fra 1999, sideløbende afholdt pårørendegrupper og har stor erfaring i at arbejde med  misbrugsramte familier, både individuelt og i grupper.

Uddannelse

Psykoterapeut

Familie -og parterapeut

Certified Danish Addiction Couselor

Kurser

MAPT, håndtering af antisociale personer.

Kursus om familier, intimitet og misbrug v/Craig Nakken.

Uddannet i PSGT, problemløsende gruppeterapi

Coach i organisationer v/Christian Ørsted

DARC – Addiction coach

Teambuilding, Assertiontræning, NLP kommunikation

”Positive Parenting” v/Laurel Krosness

”Gør dig fri af andres misbrug” v/Aase Nørholm

Ronja Lindstrøm

Kriminolog og Specialkonsulent

Email: rl@kompagniet.nu
Mobil: +45 61 24 12 83

Ronja er uddannet Kriminolog fra Malmø Universitet, med særlig interesse for og fokus på spændingsfeltet mellem misbrug og en kriminel løbebane. Ronja har siden 2016 desuden arbejdet med særligt kriminalitetstruede og stofmisbrugere, i både kommunal regi og inden for politiet, med baggrund i de nyeste evidensbaserede metoder inden for forebyggelse og behandling heraf.

Uddannelse

Cand. Scient. Soc. i Kriminologi
Bachelor i Katastrofe-og Risikomanagement
3 semester af Master of Business Coaching

Kurser 

3. Semester MBC Filosofisk Coaching
Master Class

Pelle Lau Ishøy

Speciallæge i Psykiatri

IPhone: +45 43 52 82 95

Pelle Lau Ishøy er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2009, hvor han havde sin første ansættelse i psykiatrien. Foruden en meget bred klinisk erfaring, som Pelle har erhvervet via ansættelser på diverse psykiatriske hospitaler (Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrisk Center Ballerup, Psykiatrisk Center Hillerød) hvor han har arbejdet i den ambulante psykiatri med specialiseret udredning – senest i ‘Team for ADHD og autisme’ på Psykiatrisk Center Glostrup. Herudover har han en forskeruddannelse (ph.d.) fra 2017, hvor han bl.a. undersøgte sammenhængen mellem overvægt/fedme, antipsykotisk-virkende medicin og skizofreni. Pelle bliver speciallæge i psykiatri i maj 2021

Ved siden af hospitalsarbejdet har han været psykiatrisk konsulent i offentligt og privat regi med fokus på akut psykiatri og rådgivning og undervisning af sundhedspersonale i et sundhedsforsikringsselskab. .

Uddannelser
2002-2009 cand.med., København Universitet

2012-2017 PhD, København Universitet

2010-2021 speciallæge i psykiatri

Janne Broch Pedersen
Janne Broch Pedersen

Specialkonsulent og medicinansvarlig

Email: jbp@kompagniet.nu
Mobil: +45 20 28 19 66

Janne har arbejdet inden for psykiatrien, og har en bred viden inden for åbne og lukkede afdelinger, og har her også varetaget dosering og udlevering af medicin. Ligeledes har Janne arbejdet på Skansegården i Hillerød, som er et forsorgshjem for hjemløse med misbrug, og på et akut behandlingssted for adfærdsvanskelige børn i Ringsted.

Derudover har Janne arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger i eget hjem indenfor det somatiske område, samt stået for dosering og udlevering af medicin til borgerne.

Uddannelse

Social-og sundhedsassistent

Certified Danish Addiction Counselor

Kursus

NADA og uddannet NADA akupunktør

Kursus i DAC´s kognitive terapi og metode

Thomas Olsen
Thomas Olsen

Misbrugsbehandler

Email: tao@kompagniet.nu
Mobil: +45 31 63 99 50

Thomas har arbejdet med stofmisbrugere siden 2006.

Thomas har en bred socialfaglig erfaring fra både misbrugsbehandling, §107, §108 botilbud, §99 og §85, opsøgende og støtte-kontaktpersons arbejde samt §110 tilbud (herberg) i både privat og kommunalt regi.

Thomas har qua sin erfaring oparbejdet en specialiseret viden og forståelse i arbejdet med dobbeltdiagnosticerede borgere samt i arbejdet med stofafhængige og/eller kriminelle borgere

Uddannelse

Pædagogisk Grunduddannelse på Københavns Socialpædagogiske seminarium på Sydhavns Plads 2004

Kurser

Craig Nakkens ‘The Addictive Personality’
CENAPS Europe: PSGT, RPT, RPC, ATP, CRFA, MAPT og DMC
Depression & tilbagefald v/Terence Gorski
UKESAD (European symposium on addictive disorders) 2010. 2014 & 2015
Robert Abramovitz, NASW, New York – Complex Traume in childhood
Anne-Mette Sohn Jensen – ‘Low Arousal’
Per Nygaard – ‘Hjernen Tilbage på Sporet’ neuropædagogik
Dorthe Birkmose – ‘Når Gode Mennesker Handler Ondt’
Susan Hart -‘Neuroaffektiv Udviklingspsykologi’
Niels-Peter Rygård – ‘Tilknytningsforstyrrelser’

Rabab Jawad-Kazem
Rabab Jawad-Kazem

Socialrådgiver

Email: rjk@kompagniet.nu
Mobil: +45 43 52 82 95

Rabab har tidligere været socialrådgiverpraktikant i Kompagniet tilbage i 2019 og er nu uddannet socialrådgiver i 2021.

Hun er ansat som barselsvikar, hvor hun rådgiver borgere med at løse socialfaglige problemstillinger. Rabab har kendskab og kan anvende MI, LØFT, Empowerment samt rådgive borgerne inde for den juridiske ramme i forhold til offentlige ydelser.

Uddannelse

Socialrådgiver- Professionhøjskolen Absalon 2021

Sandra Jensen
Sandra Jensen

Psykoterapeut og specialkonsulent

Email: sj@kompagniet.nu
Mobil: +45 26 54 71 08

Sandra har siden 2007 arbejdet med mennesker i udsatte positioner, der behandlingsmæssigt er kendetegnet ved komplekse problemstillinger. Sandra har erfaring fra kommunale og statslige institutioner.

Uddannelse
Professions Bachelor med speciale i mennesker med sociale problemer
4 årig Oplevelsesorienteret psykoterapeutisk uddannelse
Eksamineret moduler under den socialdiplomuddannelse ”socialfagligt arbejde på rusmiddelområdet-stofmisbrugsbehandling-rammer, vilkår og kontekst” og ”Gruppeteori og modeller i gruppemetode”
Dialektisk adfærds terapi
NLP practitioner
Enneagram practitioner

Kurser
Konsulentfunktion
CFT
NADA
Personlighedsforstyrrelser
Den afhængige personlighed

Kompagniet
Marievej 3
2630 Taastrup
Tlf. +45 43 52 82 95
info@kompagniet.nu

Kompagniets sikre postkasse:
sikkermail@kompagniet.nu

Back To Top