skip to Main Content
VI ER HER FOR DIG!

Kompagniet er en dagbehandling, som igennem mere end 12 år har stået for målrettet, at hjælpe mennesker til en bedre og stoffri tilværelse. Vores langvarige engagement og unikke evne til at møde mennesket, skaber ideel grobund for personlig vækst. Vi skræddersyer vores forløb, så hvad enten målet er stoffrihed, sanering af sidemisbrug eller hjælp til mestringsstrategier ved psykisk sårbarhed, vil Kompagniet matche brugerens behov.

PÅRØRENDE BEHANDLING
PSYKIATER
PRISER
MEDICIN
HVEM ER VI?
martine
Martine Steensen

Daglig leder

Email: ms@kompagniet.nu
Mobil: +45 20 62 36 72

Martine har arbejdet med alkohol/stofmisbrug siden 2001
i offentlig og privat regi og både som behandler/behandingsleder. Har desuden afholdt pårørende-
kurser, siddet i styregruppe i forhold til implementering af motivationsbehandling i 3 arresthuse. Underviser i ANT kurser (generhverv af kørekort efter sprit/narko-kørsel).

Uddannelse
DAC
ID-psykoterapeut
ID-lifecoach
Frustration skal ledes
Filosofisk terapi
1-4 semester af Master of Business Coaching

Kurser
CENAPS – ATP, MAPT, RPT, PSGT, DMC
MI, motivation interwiev
Graig Nakken: Afhængighed
Screening og udredning af dobbeltbelastning på Ringgaarden

Det personlige lederskab, Region Sjælland

Grunduddannelse i Ledelse fra Center for Offentlig
kompetenceudvikling (COK)

jack
Jack Kure Købke

CEO / behandlingsansvarlig

Email: jk@kompagniet.nu
Mobil: +45 29 64 80 84

Jack har arbejdet med behandling af stofmisbrugere siden 2001. Jack har stor viden inden for afhængighedens biologiske, psykologiske og sociale faktorer, samt inden for ledelse, konceptudvikling og implementering af nye tiltag på alle organisatoriske niveauer.

Uddannelse
Nlp – Psykoterapeut
Diplomuddannelse i Ledelse
Merkonom i Ledelse
Master of Business Coaching (MBC)
Master of Business Administration (MBA) student

Kurser
CENAPS – ATP, MAPT, RPT, PSGT
Familiekursus på Veritas Villa New York
Rutgers university of addiction
Florida School of addiction
UKSAD (European symposium on addictive disorders)
Lifecoach uddannelse
Frustration skal ledes (modul fra Diplom udd. I offentlig ledelse)
Master Class I filosofi
Filosofisk terapi

berit
Berit Andersen

Psykoterapeut

Email: ba@kompagniet.nu
Mobil: +45 25 64 94 91

Berit har arbejdet med behandling af stofmisbrugere siden 2009. Hun har stor erfaring indenfor arbejdet med antisociale og kriminelle stofmisbrugere. Berit har ligeledes stor erfaring i behandling af diverse barndomstraumer.

Uddannelse
Oplevelsesorienteret psykoterapeut
1. Modul af Social Diplomuddannelse indenfor misbrugsbehandling
Filosofisk terapi
DAT (Dialektisk adfærds terapi)
3 og 4 semester af Master of Business Coaching

Kurser
Certificeret NADA – akupunktør
CENAPS: MAPT, ATP, PSGT.
CRF Koncept ”Ro på”

randi
Randi Joensen

Specialkonsulent
og skolelærer

Tlf: +45 43 52 82 95

Randi har arbejdet i folkeskoleregi siden 1994. Hun har stor erfaring med individuelt tilrettelagt undervisning af børn og unge med særlige behov.
Randi har arbejdet i Kompagniet siden 2014 og har derfor tilegnet sig en god basis forståelse, for behandling af unge mennesker med misbrug.

Uddannelse
Lærer
Filosofisk terapi

Kurser
Efteruddannelse i dansk som andetsprog – sprogligt modul, samt kulturelt samfundsmæssigt modul
Diverse kurser omkring børn og unge med særlige behov
NADA (akupunktur kursus) 

michael
Michael Raunsbæk

Psykoterapeut og specialkonsulent

Email: mr@kompagniet.nu
Mobil: +45 22 57 38 27

Michael har arbejdet med behandling af stofmisbrugere i 15 år. Han har en bred erfaring inden for både døgn- og dagbehandling samt behandling inden for kommunal regi. Michael har igennem sin karriere specialiseret sig i gruppe- og individuel terapi og undervist i tidlig opsporende samtaler for frontpersonale i kommunal regi.

Uddannelse
Oplevelsesorienteret psykoterapeut
Familieorienteret alkohol behandler
Filosofisk terapi
3 semester af Master of Business Coaching

Kurser
CENAPS – ATP, DMC, PSGT, CRFA, RPT
Craig Nakken kurser
Dobbeltfokuseret alkoholbehandling ved Ringgården
UKSAD i England
Master Class

kenneth
Kenneth Hamann

Psykoterapeut og specialkonsulent

Email: kh@kompagniet.nu
Mobil: +45 43 52 82 95

Kenneth er uddannet Cand.Scient.Soc. fra Roskilde Universitet samt eksamineret Psykoterapeut MPF fra Københavns Gestalt Institut. Han har arbejdet med behandling af afhængighed og stofmisbrug og været tilknyttet Kompagniet siden marts 2019. Han er endvidere tilknyttet Alkoholrådgivningen som alkoholbehandler. Kenneth har også i en årrække været tilknyttet Mandecentret på Christianshavn, hvor han har ydet akut psykologisk krisehjælp til mænd i forbindelse med skilsmisse eller parbrud. Og så har han en årtier lang karriere fra reklamebrancen bag sig.

Uddannelse
Cand.Scient.Soc. fra Roskilde Universitet
Gestalt Psykoterapeut fra Københavns Gestalt Institut
Certificeret Stressbehandler

Kurser
Psykoterapi og tilknytning
Traumer og deres opløsning
Skam – medfødt og tillært

ali
Ali Abbas

Specialkonsulent og socialrådgiver

Email: aa@kompagniet.nu
Mobil: +45 43 52 82 95

Ali har arbejdet i Kompagniet siden 2015. Han har stor erfaring inden for resocialisering og ADL-træning (almindelig daglig livsførelse) af borgere der har brug for støtte/træning til igen at blive velfungerende i egen bolig. Ali har generelt en god basisforståelse for behandling af mennesker med misbrug.

Uddannelse

Socialrådgiveruddannelsen
Cand.soc (socialt arbejde)

Kurser
Grundforløb i Housing First

rehana
Rehana Ahmed

Socialrådgiver 

Tlf.: +45 43 52 82 95/ +45 53 54 31 11
 
Rehana er uddannet socialrådgiver i 2010 og har sidenhen arbejdet som boligsocial projektmedarbejder for Tingbjergs helhedsplan i over 7 år, hvor hun har rådgivet udsatte voksne og unge med forskellige problemstillinger. Rehana har efterfølgende arbejdet som projektmedarbejder/ nødhjælpsarbejder i et par måneder i Kenya, hvorefter hun landede i Kompagniet i 2018.
 
Uddannelse:
Socialrådgiver uddannelsen.
Filosofisk terapi
 
Kursus:
Master Class
Levi
Levi

SOS pædagog og specialkonsulent

Email: lld@rodkaelken.dk
Mobil: +45 53 76 00 27

Levi arbejder i Rødkælken og i Bofællesskabet, og startede i 2024. Levi har tidligere 3 års arbejdserfaring med mennesker i udsatte positioner, som har haft misbrug af rusmidler og kriminalitet i deres hverdag. Levi har arbejdet i en koncern med døgnbehandling og herberg for mennesker med misbrug. Han har derigennem oparbejdet sig en basisforståelse for behandling af mennesker med disse problematikker, samt konflikthåndtering og konfliktmægling.

Levi har forskellige administrative arbejdsopgaver vedrørende borgerne i Rødkælken og i Bofællesskabet, og fungerer samtidigt som kontaktperson og rådgiver for borgerne.
Levi yder socialpædagogisk støtte i hverdagen, og vejleder borgerne i ADL-træning (Almindelig daglig livsførelse).

Uddannelse
Bachelor i SOS-Pædagogik – Københavns Professionshøjskole – Campus Carlsberg. 2024.
Tidligere uddannet som VVS- Tag- og Facademontør – K. Zimling & Københavns Tekniske Skole. 1996.

Kurser
Naloxone hjælper kursus

ronja
Ronja Lindstrøm

Teamleder

Email: rl@kompagniet.nu
Mobil: +45 61 24 12 83

Ronja er uddannet Kriminolog fra Malmø Universitet, med særlig interesse for og fokus på spændingsfeltet mellem misbrug og en kriminel løbebane. Ronja har siden 2016 desuden arbejdet med særligt kriminalitetstruede og stofmisbrugere, i både kommunal regi og inden for politiet, med baggrund i de nyeste evidensbaserede metoder inden for forebyggelse og behandling heraf.

Uddannelse

Cand. Scient. Soc. i Kriminologi
Bachelor i Katastrofe-og Risikomanagement
3. semester af Master of Business Coaching
ID Lifecoach
Stud. Merkonom i ledelse

Kurser 

Medicinhåndteringskursus
Naloxone instruktør

pelle
Pelle Lau Ishøy

Speciallæge i Psykiatri

IPhone: +45 43 52 82 95

Pelle Lau Ishøy er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2009, hvor han havde sin første ansættelse i psykiatrien. Foruden en meget bred klinisk erfaring, som Pelle har erhvervet via ansættelser på diverse psykiatriske hospitaler (Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrisk Center Ballerup, Psykiatrisk Center Hillerød) hvor han har arbejdet i den ambulante psykiatri med specialiseret udredning – senest i ‘Team for ADHD og autisme’ på Psykiatrisk Center Glostrup. Herudover har han en forskeruddannelse (ph.d.) fra 2017, hvor han bl.a. undersøgte sammenhængen mellem overvægt/fedme, antipsykotisk-virkende medicin og skizofreni. Pelle bliver speciallæge i psykiatri i maj 2021

Ved siden af hospitalsarbejdet har han været psykiatrisk konsulent i offentligt og privat regi med fokus på akut psykiatri og rådgivning og undervisning af sundhedspersonale i et sundhedsforsikringsselskab. .

Uddannelser
2002-2009 cand.med., København Universitet

2012-2017 PhD, København Universitet

2010-2021 speciallæge i psykiatri

janne
Janne Broch Pedersen

Specialkonsulent og medicinansvarlig

Email: jbp@kompagniet.nu
Mobil: +45 20 28 19 66

Janne har arbejdet inden for psykiatrien, og har en bred viden inden for åbne og lukkede afdelinger, og har her også varetaget dosering og udlevering af medicin. Ligeledes har Janne arbejdet på Skansegården i Hillerød, som er et forsorgshjem for hjemløse med misbrug, og på et akut behandlingssted for adfærdsvanskelige børn i Ringsted.

Derudover har Janne arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger i eget hjem indenfor det somatiske område, samt stået for dosering og udlevering af medicin til borgerne.

Uddannelse

Social-og sundhedsassistent

Certified Danish Addiction Counselor

Kursus

NADA og uddannet NADA akupunktør

Kursus i DAC´s kognitive terapi og metode

Thomas Olsen
Thomas Olsen

Misbrugsbehandler

Email: tao@kompagniet.nu
Mobil: +45 31 63 99 50

Thomas har arbejdet med stofmisbrugere siden 2006 og har en bred socialfaglig erfaring fra både misbrugsbehandling, §107, §108 botilbud, §99 og §85, opsøgende og støtte-kontaktpersons arbejde samt §110 tilbud (herberg) i både privat og kommunalt regi.

Uddannelse

Pædagogisk Grunduddannelse
3 semester af Master of Business Coaching

Kurser

The Addictive Personality
CENAPS Europe: PSGT, RPT, RPC, ATP, CRFA, MAPT og DMC
Depression & tilbagefald
UKESAD (European symposium on addictive disorders) 2010. 2014 & 2015
NASW, New York – Complex Traume in childhood
Low Arousal
Hjernen Tilbage på Sporet- neuropædagogik
Når Gode Mennesker Handler Ondt
Neuroaffektiv Udviklingspsykologi
Tilknytningsforstyrrelser
Medicinhåndteringskursus

rabab
Rabab Jawad-Kazem

Socialrådgiver

Email: rjk@kompagniet.nu
Mobil: +45 43 52 82 95

Rabab har tidligere været socialrådgiverpraktikant i Kompagniet tilbage i 2019 og er nu uddannet socialrådgiver i 2021.

Hun er ansat som barselsvikar, hvor hun rådgiver borgere med at løse socialfaglige problemstillinger. Rabab har kendskab og kan anvende MI, LØFT, Empowerment samt rådgive borgerne inde for den juridiske ramme i forhold til offentlige ydelser.

Uddannelse

Socialrådgiver- Professionhøjskolen Absalon 2021

Henrik
Henrik

Psykoterapeut og specialkonsulent

Email: hsg@kompagniet.nu
Mobil: +45 30 26 33 60

Henrik har i over 20 år arbejdet med mennesker og misbrug af rusmidler både i dag og døgnbehandling. Henrik er en meget erfaren misbrugsbehandler med stor empati og forståelse for mennesker i en svær situation med rusmiddelmisbrug. Henrik har ydermere arbejdet 8 år i psykiatrien både som vikar og fastansat.

Uddannelse
Certificeret misbrugsbehandler (DAC)
Psykoterapeut fra ID-Academy

Kurser
Cenaps Certifikat i:
Problemløsende gruppeterapi. PSGT
Påndtering af anti-social adfærd. CRFA
Håndtering af benægtelse. DMC
Tilbagefalds-forebyggende rådgivning RPC
Tilbagefalds-forebyggende terapi. RPT
Diplom i NADA-akupunktur

sara
Sara

Specialkonsulent og socialrådgiver

Email: suo@rodkaelken.dk
Mobil: +45 31 16 45 59

Sara har arbejdet i Rødkælken siden 2021 og har stor erfaring inden for Housing First, indskrivningssamtaler, MI og empowerment, administrative opgaver samt rådgivning og vejledning. Sara har ligeledes tilegnet sig en god basisforståelse for behandling af mennesker med misbrug.

Uddannelse
Socialrådgiver- Professionshøjskolen Absalon 2023

Kurser
Grundforløb i Housing First
Critical Time Intervention (CTI)
Intensive Case Management (ICM)

Lone Adrian
Lone Adrian

Psykoterapeut MPF & misbrugsbehandler

Email: la@kompagniet.nu
Mobil: +45 21 27 18 27

Lone har arbejdet i Kompagniet siden maj 2023. Hun har tidligere erfaring med bl.a. behandling af unge pårørende i stof- og alkoholramte familier samt med den dysfunktionalitet, der ofte kendetegner disse familier. Derudover erfaring fra frivilligt arbejde i krisecenter for voldsramte kvinder samt på hospice.

Uddannelse

Psykoterapeut fra SEOP – Skolen For Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi.

NARM Practitioner, 2-årig efteruddannelse. NARM er en metode, som integrerer en kropslig og psykologisk tilgang i behandlingen af fx lavt selvværd, skam og konstant selvkritik. NARM har fokus på tilknytning, relationer og udviklingstraumer.

3. semester, Protreptik, Master of Business Coaching.

Kurser

Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag v/Inge Holm

Ledelse mellem hjerne og hjerte v/Susan Hart & Marianne Bentzen

Mette
Mette

SOS pædagog og specialkonsulent

Email: mm@rodkaelken.dk
Mobil: +45 53 88 17 42

Mette har en uddannelse som specialpædagog og har omfattende erfaring inden for socialt arbejde. Hun har i mange år arbejdet med hjemløse gennem §110, som gadeplansmedarbejder og har ydet bostøtte (CTI). Derudover har hun beskæftiget sig med familiebehandling under §52 og har i flere år fungeret som psykiatrisk akutmedarbejder 1:1 både i privat og offentlig regi (§107, §108, §85). Mette har dybdegående viden om behandling af borgere med dobbeltdiagnoser, udviklingsforstyrrelser, spiseforstyrrelser/selvskade og komorbiditet.

Uddannelse

Specialpædagog
Recovery Coach (Tampa, Florida)
Familieterapeut uddannelsen (DFTI) Oplevelsesorienteret
Familie & Parterapi 2. år

Kurser

Low Arousal 1 & 2
Konflikthåndtering
Spiseforstyrrelser (Ballerup børn og unge psykiatri)
Spiseforstyrrelser og selvskade (Kildehøj privat hospital)
Tilknytning og Traume
Mentaliserings baseret pædagogik
Psykiatri og misbrug- om psykiatriske lidelser og afhængighed
Harmreduction
Neuropædagogik – om tværfagligt samarbejde
Den motiverende samtale
Lev uden vold

Kompagniet
Marievej 3
2630 Taastrup
Tlf. +45 43 52 82 95
info@kompagniet.nu

Kompagniets sikre postkasse:
sikkermail@kompagniet.nu

Back To Top