skip to Main Content
UDEKØRENDE BEHANDLING (§101, §85)

Behandlingen er til de brugere, der på grund af deres livssituation, ikke profiterer af et tilbud, der er bygget op om dagligt fremmøde. Tilbuddet kan rumme alt fra substitutionsbehandling, personlig støtte, motivation, til brugere der er i arbejde eller skoleforløb.

Hvad kan tilbuddet indeholde

  • Ugentligt fast hjemmebesøg
  • Fast ugentlig social aktivitet i Kompagniet
  • Fysisk aktivitet
  • Støtte til, og udlevering af medicin
  • Hjælp til oprydning/rengøring
  • Hjælp til indkøb/mad i køleskabet
  • Socialrådgivning
  • Psykiater

Hvordan arbejdes der
Alt afhængig af brugerens ressourcer og behov, arbejdes der ud fra pædagogiske og terapeutiske værktøjer, med realistiske individuelle målsætninger. Den udekørende behandling, kan i sin udformning have en meget støttende funktion, med henblik på belastningsgradsreduktion. Behandlingen har også til formål, at fastholde og videreudvikle positiv udvikling hos en bruger eller være den motiverende faktor der skal til, for senere, at indgå i et mere intensivt behandlingstilbud.

Back To Top