skip to Main Content
UDEKØRENDE BEHANDLING (§101, §85)

Udekørende misbrugsbehandling er til de brugere, der på grund af deres livssituation, ikke profiterer af et tilbud, der er bygget op om dagligt fremmøde. Tilbuddet kan rumme alt fra substitutionsbehandling, personlig støtte, motivation, til brugere der er i arbejde eller skoleforløb og det er derfor ikke et krav at brugeren er afholdende når de indgår i dette forløb.

Alt afhængig af brugerens ressourcer og behov, arbejdes der ud fra pædagogiske og terapeutiske værktøjer, med realistiske individuelle målsætninger. Den udekørende behandling, kan i sin udformning have en meget støttende funktion, med henblik på belastningsgradsreduktion. Behandlingen har også til formål, at fastholde og videreudvikle positiv udvikling hos en bruger eller være den motiverende faktor der skal til, for senere at indgå i et mere intensivt behandlingstilbud.

Mødetiden tilpasses brugerens behov og kan derfor også foregå i ydertimerne. Der er ligeledes mulighed for at ringe eller sende en SMS uden for den “almindelige” arbejdstid.

  • Terapeutiske samtaler
  • Coaching samtaler
  • Opgaver og personlige udfordringer
  • Socialfaglig bistand, herunder fx ledsagelse til Jobcenter
  • Psykiatrisk bistand
  • Pårørende behandling (Gratis)
  • Brobygning til sociale netværk arbejde
  • Støtte til, og/eller udlevering af medicin
Back To Top