skip to Main Content
PÅRØRENDEGRUPPEN

Pårørende rammes ofte af tvivl og usikkerhed om, hvordan de kan støtte mennesker ramt af misbrug og/eller psykisk sygdom og samtidig selv bevare et overskud. Det giver styrke at mødes med andre pårørende. Selvom der er mange forskellige typer af misbrug, viser det sig ofte, at pårørende har samme oplevelser af at være tæt på en person med stofmisbrug.  Ud over undervisning, viser alle undersøgelser, at det er muligt helt konkret at bruge hinandens erfaringer.

I Pårørendegruppen får du relevant viden om

  • Misbrug/afhængighed
  • Familiedynamikker
  • Følelses/stresshåndtering
  • Grænser – kontrol – tillid

Praktisk information
Pårørendegrupper foregår hver anden onsdag og er styret af én fast behandler. Formen og de relevante temaer holder en fast rutine.

Back To Top