skip to Main Content
ONLINE BEHANLING

Kompagniet tilbyder onlinebehandling til de brugere der af forskellige årsager er forhindrede i at møde op fysisk i Kompagniets dagbehandling. Behovet for online behandling kan eksempelvis opstå hos brugere der lider af psykiske sygdomme, hvilket kan vanskeliggøre det at møde fast i sociale sammenhænge. Årsagen kan også være geografiske udfordringer, eller at fysisk fremmøde i dagbehandling af andre grunde, er for overvældende for den enkelte bruger i første omgang.

Onlinebehandlingen vil typisk foregå via videosamtaler i grupper og/eller individuelt med en fast behandler. Onlinebehandling tager udgangspunkt i samme tilgang til behandlingen af misbrug, som dagbehandlingen og vil således bestå af foredrag, opgaver, fremlæggelser, samt terapeutiske interventioner tilpasset den enkeltes behov, samt ønske fra visiterende myndighed.

Alle samtaler og kommunikation online vil naturligvis foregå efter alle foreskrevne regler med GDPR. 

Back To Top