skip to Main Content
AMBULANT BEHANDLING

Det er i udgangspunktet kun kreativiteten der sætter begrænsninger. Modul 3 er et fleksibelt modul, hvor indhold og pris bliver individuelt tilrettelagt i samarbejde med visiterende myndighed, Kompagniet og brugeren selv.

Årsagen til et sådan forløb kan være mange og se forskellige ud. Eksempelvis kan en bruger over en periode, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at være hjemme, have brug for udekørende behandling. Det kan også være at brugeren skal være i behandling 1 – 3 dage om ugen og påbegynde job, uddannelse, praktik eller andet i de øvrige dage. Det kan være der skal tilknyttes en mentor, støttekontaktperson eller andet.

Back To Top