skip to Main Content
MEDICIN
Kompagniet varetager og udleverer alle former for medicin ambulant, lige fra antidepressiv- og substitutionsmedicin til benzodiazepin nedtrapninger.
Ud over det sundhedsfaglige personale der pakker og doserer dette, er alle relevante medarbejdere bekendt med gældende regler for området.
For at sikre dette, har ledelse og nøglemedarbejdere fra Kompagniet her i 2018, i samarbejde med en ekstern konsulent, minutiøst gennemgået og indarbejdet alle instrukser udarbejdet af Styrelsen For Patientsikker (Målepunkter for tilsyn på misbrugscentre 2018) 
Back To Top